SPCA     Information     SPCA

 

2007-11-27

SPCA´s  & Tradera´s Policy angående.
Uniformer, uniformsdelar, ID-brickor samt andra säkerhetsrelaterade föremål

Grundregel:

SPCA och Tradera tillåter inte försäljning av föremål, uniformer eller ID-brickor från polisväsendet, räddningstjänsten, vaktbolag eller andra säkerhetsrelaterade verksamheter.
Försäljning av objekt från andra verksamheter som kan leda till uppenbara säkerhetsrisker är inte heller tillåtna.

Med några få undantag (som delvis räknas upp längre ned) får du alltså inte sälja polisbrickor eller polisutrustning, inklusive polisbrickor som utfärdats utomlands.


Några exempel på objekt som INTE får säljas:

Här följer en ofullständig lista över polis- eller räddningstjänstrelaterade objekt som inte får säljas på Tradera eller liknande.

Nuvarande, eller nyligen gällande, polis- eller räddningstjänstuniformer.

Myndighetsuniformer, civila uniformer eller delar av uniformer (till exempel slipsar, hattar, tyger) som utfärdats under de sista 10 åren eller som fortfarande är i bruk (från till exempel armén, brandkåren, flygbolag, flygplatser, järnvägsbolag eller vaktbolag).

Polismyndighetens persedlar / märken tillverkade från 1995 ÄR och FÖRBLIR
Polismyndighetens egendom (”TILLHÖR POLISEN”) och ska således egentligen återlämnas myndigheten.

Militärpolisbrickor, brickor eller märken från ordningsmaktsorganisationer eller annan räddningstjänst (till exempel brandkåren), brickor som utfärdats av nationella eller internationella myndigheter, brickor som utfärdats av privata vaktbolag och brickor som utgör filmrekvisita.

 • Identifikationskort.

 • Jackor som används vid razzior.

 • Belysning och sirener från utryckningsfordon, avspärrningsutrustning.

 • Utrustning för att kontrollera trafikljus.

 • Kopior eller reproduktioner av polisbrickor.

 • Sådana brickor gör intrång i den utfärdande myndighetens upphovsrätt och varumärke.

 • Original, kopior eller imitationer av namnskyltar, ID-kort, logotyper, säkerhetsinstruktioner, handböcker, kartor eller anteckningsböcker som är märkta som konfidentiella (från till exempel polisen, armén, brandkåren, flygbolag, flygplatser, järnvägsbolag eller vaktbolag).

 • Ett antal juridiska institutioner förbjuder också att deras namn, vapensköld eller logotyp används i kommersiellt syfte.

Det är tillåtet att sälja en polisbricka på Tradera om följande två punkter uppfylls:

Om den polisorganisation som utfärdat brickan skriftligen godkänner försäljning av objektet
samt att säljaren i annonsen anslår en kopia av brevet som innehåller tillståndet, tillsammans med namn och
telefon nummer till en kontaktperson på organisationen.

Det finns ett litet antal polis- eller säkerhetsrelaterade objekt som får säljas på Tradera, förutsatt att de följer samtliga riktlinjer.

Polisuniformer:

 • Uniformerna måste vara tagna ur bruk och får inte på något vis påminna om gällande polisuniformer.
  Detta måste tydligt framgå av objektbeskrivningen.

 • Minibrickor (ungefär 3 ×3 centimeter stora).

 • Historiska brickor som inte liknar moderna polisbrickor, förutsatt att det i objektbeskrivningen tydligt anges att brickan är ett historiskt föremål eller att den är utfärdad av en organisation som inte längre finns.

 • Godkända souvenirobjekt, till exempel hattar, muggar, broscher, pennor, knappar, manschettknappar, T-shirts och sedelklämmor.

 • Brickor som klart och tydligt inte är officiella (till exempel plast-, eller leksaksbrickor).

Varför har SPCA & Tradera den här policyn?

SPCA och Tradera har fört diskussioner med polisen och andra myndigheter avseende deras
inställning till försäljning av polis- eller räddningstjänstrelaterade objekt till allmänheten.
Dessa organisationer oroade sig för att individer kan komma att använda brickor eller
andra föremål för att felaktigt utge sig för att vara poliser eller ingå i räddningstjänsten.

I många fall är det förbjudet enligt gällande lagstiftning att utan tillstånd inneha en polisbricka.

Utifrån detta har SPCA och Tradera beslutat att inte tillåta försäljning av polis- och säkerhetsrelaterade objekt,
enligt ovanstående beskrivning.


Vid överträdelse av denna policy

Överträdelse av denna policy eller tillhörande riktlinjer kan leda till att åtgärder vidtas
mot din annons och/eller ditt Tradera-konto.

OBS!!!   OBS!!!

Detta gäller även ditt medlemskap hos SPCA


Mvh
Conny Rönndahl
Admin SPCA

 

2007-11-01

SPCA har nu bytt namn till:
Scandinavian Patch Collectors Association (SPCA)

Mvh
Admin SPCA
Conny Rönndahl
http://spca.egetforum.se/

 

Copyright © SPCA / Conny Rönndahl. All Rights Reserved 2007-2017